Bārda

Zemāk redzams visai draņķīgas kvalitātes slaidšovs, kurā redzams, kā mēneša garumā man aug bārda. Draņķīgs tālab, ka mainās vieta, kur fotografēts, leņķis, kurā fotografēts, manu matu izspūrums un viss pārējais. Bet vismaz var redzēt, ka daudz maz ar bārdu mēneša laikā tomēr noaugu.