101: konkursi Internetā

1) Madara drinks - dabūju dzērienu komplektu
2) Par drošu un laipnu satiksmi - veicināšanas balva
3) Pareizi uzlidot - vēja tuneļa apmeklējums (vēl nav izmantots)
4,5) - vesela kaudze dažādu Twitter loteriju, kurās neko nedabūju
Pieņemu, ka uzdevums izpildīts.