Nolikums

1. Apraksts

Izaicinājums "Rīgas ielas" paredzēts, lai motivētu rīdziniekus un pilsētas viesus apvienot fiziskās aktivitātes ar pilnvērtīgu Rīgas iepazīšanu. Izaicinājuma doma koncentrētā veidā: izskrien, nobrauc ar riteni, veic pastaigā ar kājām Rīgas ielas to pilnā garumā un iegrāmato paveikto uzskaitei.

2. Izaicinājuma norises termiņš

Izaicinājuma sākas 2021. gada 21. decembrī, beigu termiņš tam nav stingri noteikts, proti, to var pildīt tik ilgi, kamēr ir vēlme, tomēr ir paredzēts fiksēt izaicinājuma stāvokli 2023. gada 1. janvārī, tādējādi piešķirot tam vismaz kaut kādus rāmjus.

3. Pieteikšanās un atzīmēšanās

Lai piedalītos izaicinājumā, jāpievienojas ar savu Google kontu (citi autentifikācijas mehānismi šobrīd nav paredzēti). Nekādas darbības ar personas datiem veiktas netiks, vienīgais, ko sistēma saglabās, būs reģistrējušās dalībnieka vārds un saite uz profila foto. E-pastiska saziņa ar lietotājiem nenotiks, pat e-pasta adrese netiks piefiksēta. Reģistrētam lietotājam pieejama iespēja "Pievienot aktivitāti" (ikona +), kur atzīmēt "izpildītas" dienas, aktivitātes veidu un datumu, kad aktivitāte veikta.

4. Ielas "izpildīšanas" kārtība

Par izpildītu uzskata tādu ielu, kura vienā piegājienā veikta no viena gala līdz otram. Svarīgi: atbilstoši izaicinājuma noteikumiem, ja sākts pildīt ielu A, nav atļauts līdz šīs ielas pabeigšanai pildīt citas ielas. Proti, ja, piemēram, tu brauc ar riteni visā garumā Brīvības ielu, tas nebūs atbilstoši nolikumam, pa ceļam "aplasīt" kādas mazās sānieliņas. Šādā veidā tiek nodrošināts, ka tu vienlaikus iepazīsti tikai vienu ielu, nevis sarausti aktivitāti, vācot iespējami vairāk dažādus fragmentus un tos stiķējot kopā. Summāri, protams, vienas sportiskas aktivitātes ietvaros var izpildīt tik daudz ielu, cik ir spēku, laika un vēlmes.

5. Pierādīšana, ka patiešām konkrētā iela ir veikta

Nekādi obligāti pierādījumi nav jāsniedz, reģistrējot ielu, tu vari pievienot saiti uz savu aktivitāti no, piemēram, Strava, bet tas nav obligāti un neviens nepārbaudīs, vai tu patiešām godprātīgi veici to, ko atzīmēji. Šī nav sacensība, bet izaicinājums katram pašam pret sevi.

6. Ielu beigas/sākumi un vai visas ielas ir izpildāmas

Ne vienmēr katrai Rīgas ielai ir acīmredzami, kur tā sākas un kur tā beidzas. Ielu saraksts ņemts no data.gov.lv publicētā saraksta "Rīgas ielu pamatlielumi" (2016. gadā), daļai ielu garumi piekoriģēti, izmantojot Wikipedia datus, bet tām, kurām tie vispār šajā sarakstā iztrūka - lineālu Jāņa sētas kartē. Noteikti ne visu ielu garumi ir precīzi un, iespējams, ka daļa ielu faktiski atrodas privātās teritorijās un nav pieejamas katram sportiskam interesentam. Līdz ar to 100% izaicinājuma izpilde diez vai ir iespējama. Par tām ielām, kur tev nav skaidras to robežas, labākais veids ir izmantot balticmaps.eu, meklētājā ierakstot ielas nosaukumu un apskatoties kartē tās robežas. Tā kā BalticMaps nenodrošina publisku API ar meklēšanas rezultātiem, nevaru veidot saites no ielu saraksta - būs vien katram pašam jāizmanto šis resurss.

9. Izaicinājuma robežas

Izaicinājums netiek pildīts ārpus Rīgas administratīvajām robežām. Ja kāda iela turpinās (neatkarīgi no tās nosaukuma kartē) ārpus pilsētas robežām, šis posms izaicinājuma ieskaitē neies. Piemērs, atbilstoši atsevišķām kartēm Slokas ielā tiek skaitīts posms, kas administratīvi atrodas Babītes pagastā, tas izaicinājumam metrus klāt nedos.

8. Rezultāti un to salīdzināšana ar citiem dalībniekiem

Sākotnēji katram dalībniekam būs redzami tikai savi rezultāti. Sadaļa Profils redzēsi, cik kilometri katra veida aktivitātes tev ir veikti un cik ielas (uzsvaru likt vari gan uz ielu skaitu, gan uz kilometriem). Aktivitātes starp dažādiem pārvietošanās veidiem nesummējas (citādi velobraukšana būtu pārliecinoši izdevīgāka par pārējiem variantiem), līdz ar to teorētiski vari pildīt katru ielu trīs reizes. Nākotnē ir paredzēts izveidot arī lapu "Tops" (pie nosacījuma, ka būs gana daudz dalībinieku un gana daudz aktivitāšu, lai šādu topu būtu vērts veidot).

9. Ielu saraksta korekcijas

Ielu sarakstā un līdz ar to - kopējos garumos var tikt veiktas korekcijas, atklājoties ielām, kuras faktiski nav pieejamas, kā arī ielām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ nebija iekļautas sarakstā ar Rīgas ielu pamatlielumiem.

10. Dalības maksa, balvas un uzvarētāji

Ha ha ha, nē.

11. Citi jautājumi

Ja radušies kādi jautājumi, uz kuriem nav sniegtas atbildes šajā nolikumā, raksti man uz kuutnieks(iekš)gmail(punkts)com, centīšos atbildēt. Tāpat ziņo man, ja kaut kas šajā lapā nestrādā tā, kā tam vajadzētu strādāt. Ziņo arī, ja kāda Rīgas iela sarakstā vispār nav atrodama (pirmā šāda izrādījās Usmas iela, par kuras trūkumu ziņoja IvetaZ).

12. Novēlējums

Lai sportisks tev un man 2022. gads!