Bet allaž ir kāds bet…

Reiz bija skaista diena, bet vakars nebija skaists, bet skaistums ir relatīvs, bet relativitātes teorija pieder Albertam Einšteinam, bet Einšteins nebija pirmais fiziķis, bet fizika daudzus garlaiko, bet arī šie paši daudzie garlaiko vēl citus, bet nav labi cilvēkam atklāt viņa garlaicīgumu, bet arī noklusēt nav labi, bet dzīvē par visu svarīgāka tomēr esot mīlestība, bet naids neesot tik svarīgs, bet arī naidam ir sava nozīme, bet mīlestība ir naida pretmets, bet vārdi Dievs un Cilvēks nav sinonīmi, bet tā visa ir gramatika, bet cilvēka gara lidojumu nekādi gramatikas likumi nespēj ierobežot, bet stilistiski vāja valoda var būt traucēklis, bet šķēršļi ir jāpārvar, bet var arī peldēt pa straumi līdzi pūlim, bet pūlis ir stulbs un agri vai vēlu iekulsies krācēs, bet lauzt kaklu ir sāpīgi, bet sāpes cilvēku norūda, bet norūdījies cilvēks kļūst rupjš un nejūtīgs, bet jūtas var nodarīt sāpes, bet jūtu nodarītās sāpes ir savādākas nekā citas, bet atšķirībām skatiens var pārslīdēt pāri, bet līdzības ir jāatrod starp dažādiem cilvēkiem un laikmetiem, bet dzīve ir kā iesprūdusi plate ar vienu vienīgu dziesmu, bet šī dziesma vismaz ir skaista, bet plate ir saskrāpēta, bet skrāpēšanas rezultātā rodas rētas, bet rētas sadziedē laiks, bet laiku nevar apstādināt, bet pulkstenis var apstāties, bet ceļam ir divi virzieni, bet izvēlēties no tiem pareizo nav iespējams, bet izvēle tomēr cilvēkam dod dzīvības apziņu, bet apziņa var būt arī maldīga, bet malduguns var nejauši parādīt pareizo ceļu, bet ceļazīmēm nav nozīmes, bet nozīmes nav ne tikai tām, bet iegrimt pesimismā ir neauglīgi, bet zemes auglību uzlabo ar mēsliem, bet mēsli patiesībā nav nekas labs, bet tā dzīvē gadās bieži, bet to parasti palaiž garām, bet sīkumiem piegriež vērību, bet daudz svarīgāk ir ticēt, bet ticēt nenozīmē zināt, bet ticēt nozīmē nezināt, bet ne katrs zinošs cilvēks tic savām zināšanām, bet filozofēt ir iespējams tikai ar pilnu kuņģi, bet kuņģis ir pilns tikai nefilozofējošam cilvēkam, bet cilvēku nevar nomērīt ar mērlenti, bet uzvalka šūšanā mērīšanai ir centrāla vieta, bet centrs atrodas vienādā attālumā no visām malām, bet nokritušais pāri malai nekad vairs neatgriežas, bet neviens par to neraud, bet gan visu aizmirst, bet Dievs raugās no augšas uz šaha spēli vārdā dzīve, bet Dievs nespēlē, bet velns gan, bet velns nemāk spēlēt, bet viņam vismaz ir centība, bet ar centību vien nepietiek, bet nekad nav gana, bet Gana ir valsts Āfrikā, bet Āfrikas Ganā nekad nekā nav gana, bet afrikāņi to piecieš, bet visi to nepiecieš, bet visu viedoklis visiem ir vienaldzīgs, bet vienaldzība ir spilgta rakstura iezīme, bet pelēcīgam raksturam arī ir savas spilgtās iezīmes, bet zīmēšana nepadodas katram, bet to arī nevajag, bet vajag daudz ko citu, bet vajadzīgā nekad nav, bet ir atlaides uz nevajadzīgām precēm, bet tās tāpat nepērk, bet tagad tās vismaz nepērk par lētāku cenu, bet ir lietas ar nenosakāmu cenu, bet ir arī nesalasāmas cenas, bet rokraksts par cilvēku nepasaka neko, bet cilvēks pats par sevi var pateikt, bet neviens viņam nevaicā, bet viņš tāpēc klusē, bet kādreiz viņam bija skaistas dienas, bet vakari nebija skaisti…