Kreizijā hettera misteriozā disapērence

Edžus ir draugs Eiženija ir draugs Einārs ir draugs Ella ir draugs Evita ir draugs Elmārs ir draugs Edvīns ir draugs Elza ir draugs Edvards nav draugs Edgars ir draugs Erna ir draugs Epalts nav draugs Edžus.

Cik viegli gan ir skatīties uz cilvēkiem kā uz šabloniem! Šobrīd es stāvu pie veikala, un gaidu vienu no saviem draugiem iznākam ārā, un šādas domas pārņem manu prātu. Mēs visi esam tādi kā arhetipi, pat vārdi mums visiem ir līdzīgi. Vai pasaulei ir svarīgi, kurš es esmu - Einārs, Elmārs vai Edvīns? Pasaulei ir uz to nospļauties, jo vārds tāpat sākas uz E. Un E ilgi nenāk no veikala laukā. Viņam ir nosliece kavēties, aizskatīties uz skaistām lietām, kuras viņam savā būtībā ir vienaldzīgas. Un man nav ko darīt, es nevaru atstāt savu nepieķēdēto velosipēdu, jo man ir jau gadījies tā darīt ar nelabu pieredzi. E nesteidzas. Es varētu uzsmēķēt, bet neesmu E, lai tā darītu. Vai viens E ir tas pats, kas cits E? Manas acis ir nedaudz nogurušas no spožās saules, un es novēršos.

Kad tas viss sākās, ka mēs piepeši kļuvām par vienu cilvēku vai gandrīz par vienu cilvēku? Droši vien, tas notika vēl pirms es iepazinos ar E, pirms E ienāca manā dzīvē tur, pie pieminekļa. Un E bija turpat blakus, bet tam nebija nozīmes. Ja es izmestu ārā lapu, vai es vēl varētu pateikt, kurš E ir kurš? Vai es zinātu, ka Elzai ir zilas acis un ka Edžus dzīvo Rīgā? Vai es nedzīvoju tādā muļķīgā spēlē, kuru var atrast lielajā spēļu grāmatā. Bijušais izvarotājs, kas dzīvo sarkanajā mājā, nav policists. Zilās mājas īpašniekam garšo konfektes ar rumu. Smēķētājs labprāt skatās "X-failus". Man pašam to vajag noskaidrot pēc savām atmiņām, kas veido manu pasauli. Jo tagad es nezinu gandrīz neko. E ir veikalā, bet es nevaru atcerēties pat to, kā viņu sauc. Izskatu, to gan, bet kāda tam visam jēga? Elmārs nēsā brilles. Trīs dienas jau kā nav bijis lietus, man vajadzēs laistīt dārzu. Kāpēc gan visu nākotni var paredzēt uz priekšu? Es zinu, ka nākampirmdien man atkal jāiet uz universitāti, bet šodien es neskatīšos futbolu. Fakti ir tik garlaicīgi, ka man brīžiem gribas raudāt. Taču es nepazīstu cilvēkus, cik absurdi lai tas arī nešķistu.

Epalts un Einārs nav draugi, tik daudz man gan ir zināms. Es esmu ļoti pozitīvs cilvēks, reizēm. "I got everything I need. Almost." Šo dziesmu izpilda Blūza brāļi, un es zinu, ka Elmārs šo filmu ir redzējis. Ja tā labi padomā, tad tagad jau es redzu no veikala iznākam E. Viņa kreisajā rokā ir koka-kolas pudele. Nav grūti man uzminēt, kas viņš tāds ir, bet kāda tam visam nozīme, pazīstot vienu cilvēku nav iespējams zināt visus. Vai arī ir? Ja es pazīstu Evitu un zinu, kā pret viņu attiecas pasaule un kā viņa attiecas pret pasauli, vai es kaut ko varu izsecināt par Eiženiju? Ja es zinu, ka Edvīns ir tuvs Elzai un ka Edvīnam ir tuvs Elmārs, vai es varu no tā izsecināt, ka Elmārs ir tuvs Elzai? Vai darbojas idempotence? Nē, idempotence nedarbojas, jo es nemaz nezinu, kas tā tāda ir. Bet arī transcendence nedarbojas. Meditācijas parkā. Nakts apgaismo Latviju. "Mans zelts ir mana tauta, un man nav goda." Kāda tam visam nozīme. E uzsēžas uz velosipēda un es viņam, ne vārda neteicis, sekoju. Kam vispār ir vajadzīgi vārdi? Vārdi nav vajadzīgi nevienam. Edgars brien pār purvu, pļack, pļack, skan zem viņa kājām, bet viņš atkal jau iekāpis pļurzakā. Nē, Edgars nemaz pa purvu nebrien, viņš ir cits cilvēks, pa purvu brienu es pats. Bet man nav savas Kristīnes, ne jau, ka vispār nebūtu, bet Kristīne nesākas uz K. Bebri grauž kokus, cilvēks grauž cilvēkus. Apmēram to pašu var izlasīt E mājas lapā, ja tikai vēlas. Es nevēlos grauzt cilvēkus, bet es neesmu veģetārietis. Kanibāļu līķi meklē jaunu solistu. Vai arī nemeklē.

Evitu es nemaz labi nepazīstu. Viņai nav rudi mati un vasaras raibumi, par to nu gan es varu būt drošs. Vai es varu būt drošs par daudz ko? Drošinātājs mašīnā, cik senas tās dienas, cik seni tie laiki... Ar Edžu man tolaik bija labākas attiecības, bet iespējams, ka man tikai tā šķiet. Pa vidu ir bijuši strīdi, zināmā mērā bijušas arī salabšanas. Dzīve ir viens milzīgs pārpratums, kas atkārtojas tūkstošiem reižu. Ja Elza nēsā divas bizītes, tad viss neveido kopsakaru, kaut gan reizēm viņa divas bizītes tomēr nēsā. ZX-Spectrum, kur tie gadi, kur tās dienas. Vai tam bija kaut mazākais sakars ar Ellu? Nē, es varu apgalvot droši, ka nebija. Manas domas ir pārāk gaisīgas, lai tās varētu piesaistīt akmeņiem.

Ko es varu teikt par Edvīnu? Visai daudz, jo es viņu pazīstu itin labi. Ne tikai to labāko zinu, bet neteikšu neko. Citādi E vēl padomās, ka esmu sajucis prātā. To man bieži mēdz pārmest, ka es esot dīvains, ka es nēsājot pārāk īsas bikses, bet kas par to? Einārs jau arī nav īsti normāls, bet par to uztraucas tikai retais. Vai tik tas tomēr nav arī &Cluedo&? Es rotaļājos ar sevi? Nē, es nerotaļājos. Tikai spēle ir mani sagrābusi savā varā un es kļūstu nelīdzīgs sev pašam. Kopš es sapratu, ka Erna patīk Eināram, viss sāka rādīties savādāk. Tagad manas acis ir ar visu apradušas, un es pat vairs neuztraucos, ka joprojām braucu aiz E. Uz Jūrmalu, uz Jūrmalu ved mani ceļš. Ak, šis ceļš, ak, šis Elmārs. Viņš varbūt lauž sirdis, bet varbūt to nemaz nedara. Tas nav noslēpums, ka man kādreiz patika Ella, Erna un Eiženija. Vai arī ir noslēpums? Nē, noslēpumu dabā nav. Šobrīd varu teikt klasiķa vārdiem. "I hardly knew him, he&s changed. Transformed. Inside and out." Tā nu gan ir vispārzināma patiesība.

Kas bija klasiķis un kāpēc viņš tā teica? Elza to varētu zināt, bet iespējams, ka nezina vis. 12 E vai tas kaut ko nozīmē? 12A vai 12B - tam ir savs saturs, jo sevišķi tā varētu domāt Evita. Viņai tas ir kas īpašs, man nē. Es turos pie 12E. F12 ir taustiņš. 12E, 12E, 12E. Tam atbilst skaitlis 302. Summā 5. Divstūris ir trijstūra sastāvdaļa. Edvīns, Elza, Elmārs. DLL no otrajiem burtiem. Tas nozīmē &Dynamic Link Library&. Cik cilvēki zina šo atšifrējumu? 2, varbūt 3. Izņemot mani, es domāju. Edgars varētu nezināt, viņam es to piedotu. Bet viņš man nav vēl visu piedevis, un nezinu, vai piedos.

Sarkanās mājas iemītnieka vārds sākas uz E un viņam ir balts suns. Deviņstāvu mājā dzīvo gan E, gan E. E spēlē grupā, savukārt E mācās juristos. E pieder balts golfs, un E esmu es. Man nepieder balts golfs, kaut gan E iztēlojās, ka piederēs kādreiz. Dažus E es nemaz nepieminu.

Vai tas vispār ir svarīgi zināt, kurš E ir kurš un vai vispār kāds ir kāds? "Es to mīklu uzminēšu, ja tu minēt ļausi. Rabarberu, rabarberu, rabarberu rausis."