Latvijas futbola vēsture 1907-1940

Lapa pagaidām atrodas pastāvīgā papildināšanas procesā. Skaistā vīzija ir, ka agrāk vai vēlāk tā kļūs par pilnvērtīgu iespējami precīzu informācijas avoti (šaura profila enciklopēdiju), kurā varēs uzzināt visu nozīmīgāko par futbolu Latvijā laikā līdz 2. pasaules karam. Šobrīd ir publiskai apskatei atvērtas divas lapas sadaļas: Biogrāfijas un Komandas. Biogrāfiju sadaļā sākotnēji ir pieejami apraksti visiem tiem sportistiem, par kuriem ir zināms, ka viņi ir pārstāvējuši Latvijas futbola izlasi. Šī sadaļa ir iespēju robežās apgādāta ar atsaucēm, rūpējoties par ticamību tajā publicētajai informācijai. Materiāla tapšanas procesā līdzās iepriekš publicētajiem avotiem esmu pats centies sazināties ar sportistu pēcnācējiem (vai citiem radiniekiem), lai precizētu presē, arhīva materiālos un sportam veltītā literatūrā atrodamu informāciju.