Latvijas futbola vēsture 1907-1940

Projekts ir darba procesā, pakāpeniski tiek papildināts. Skaistais gala mērķis - iespējami plaši aptverošs projekts par futbolu Latvijā līdz 2.Pasaules karam (ar uzsvaru uz neatkarības gadiem). Šobrīd darbs notiek pie divām daļām - sportistu biogrāfijām un klubu (komandu) aprakstiem. Ar laiku cerams parādīsies arī kādas tabulas. Par statistisko materiālu gan jāatzīst, ka nav sevišķu cerību uz pilnvērtīgu informāciju par komandu sastāviem un vārtu guvējiem Virslīgas spēlēs, jo preses sniegtā informācija bieži ir nepilnīga un neprecīza, bet (cik man zināms) nekas precīzāks nav saglabājies (LVVA var atrast tiesnešu ziņojumus atsevišķām, ne diži daudzām Virslīgas spēlēm, bet pat tur iztrūkst informācija par vārtu guvējiem).
Viss šis ir viens vienīgs entuziasms ar mērķi izveidot iespējami precīzu priekšstatu par norisēm un personībām Latvijas neatkarības gados populārākajā sporta veidā.
Ja ir kas piebilstams/labojams, atrast manu kontaktinformāciju nevajadzētu būt pārmērīgi sarežģīti (cik zinu, esmu vienīgais Raimonds Kaže), bet šeit pagaidām nekādi risinājumi saziņai nav iestrādāti.