1916

Trūkst liecību par šajā gadā Latvijas teritorijā notikušām futbola spēlēm.