1918

Līdz gada nogalei vēl turpinājās Pirmais pasaules karš, lielāko daļu gada Latvijas teritoriju bija okupējusi Vācija, un šīs okupācijas apstākļos atjaunojās kaut kāda minimāla sporta, tai skaitā futbola dzīve. Visaktīvāk savu darbību izvērsa riteņbraucēju biedrība "Union", kura aizvadīja futbola spēles ar dažādām vācu karavīru vienībām. Darbību uzsāka "Makkabi" (aizvadīja spēli pret "Union" otro komandu), bet atjaunoja - Āgenskalna sporta un vingrošanas biedrība, sava komanda bija arī Latviešu izglītības biedrībai, prese ziņoja par futbola komandas izveidošanu Jelgavā (ar nosaukumu "Mitauer Fussball-Verein Kurland").

Union sastāvs 1918. gadā: Arvīds Graupners, Lindenbergs, Dīrers, Zēvalds, Teile, Eke, Plaucis, Harijs Marienfelds, Fricis Marienfelds, Artūrs Silgailis, Finks, Ālbergs