1918

Vienīgā dokumentētā futbola aktivitātē Latvijā 1918. gadā (Pirmajam pasaules karam beidzoties, Brīvības cīņām sākoties), bija atjaunotās Union dažas aizvadītās futbola spēles ar vācu karavīriem.

Union sastāvs 1918. gadā: Arvīds Graupners, Lindenbergs, Dīrers, Zēvalds, Teile, Eke, Plaucis, Harijs Marienfelds, Fricis Marienfelds, Silgailis, Finks, Ālbergs