Liepājas Vytis

  1. gadā izveidota Rīgas Vytis nodaļa. Spēlēja Lejaskurzemes meistarsacīkstēs, sevišķus panākumus neguva. Ievērojamākais futbolists - vēlākais ilggadīgais Liepājas Olimpijas spēlētājs Pēteris Jurčenko.