Strādnieku (SSS) futbols

Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas paspārnē tapusī "Strādnieku sporta savienība" (vēlāk - "Strādnieku sports un sargs") bija Bruno Kalniņa veidota paramilitārā organizācija, kura vadīja sporta norises strādnieku aprindās laika posmā līdz Ulmaņa apvērsumam (kura rezultātā tā tika aizliegta). Pirmajos savas pastāvēšanas gados tā sauktie siseņi ar savām komandām piedalījās tajos paša sporta turnīros kā tā dēvētās "pilsoņu" vienības, bet sākot ar 1924. gadu SSS dzīvoja paši savā pasaulē, rīkojot paši savas Latvijas meistarsacīkstes, veidojot savas izlases un allaž akcentējot to, ka strādnieku sportam un pilsoņu sportam nevar būt nekā kopīga.

Kas attiecas konkrēti uz futbolu, SSS meistarsacīkšu līmenis, domājams, nebija tik vājš, kā to centās raksturot nacionālā prese (piem., laikraksts Latvis), bet noteikti arī ne tik varens, kā vēlējās iztēloties paši sociāldemokrāti. Lai arī arī sociāldemokrātu presē konkurējošā sporta sistēma tika pelta un zākāta, kadru mainība starp SSS un pilsoņu komandām notika. Lielākoties gan tās bija pilsoņu komandas, kuras pie sevis pārvilināja labākos SSS sportistus, bet netrūka piemēru arī kustībai otrā virzienā. Tā kā pašiem savu komandu SSS bija ne sevišķi daudz (pilsoņu sports kopumā bija izteikti daudzskaitlīgāks), diezgan daudz SSS futbolisti spēlēja ar pretiniekiem no citām valstīm. Tiesa, atkal jau - tikai ar strādnieku komandām. Domājams, lielākais notikums SSS futbola vēsturē bija spēles ar PSRS izlasi un pēc tam turneja pa Krieviju, jo tā bija valsts, kurā (atbilstoši definīcijai) visas komandas bija strādnieku komandas. Tikmēr tādas komandas kā Somijas, Igaunijas, Vācijas un Austrijas strādnieku izlases, ar kurām Latvijas SSS sastādītā tikās visai regulāri, tomēr sava līmeņa ziņā nebija samērojamas ar to pašu valstu nacionālajām komandām. Aktīvā brāļošanās ar PSRS komandām rada zināmas asociācijas par Latvijas sociāldemokrātu pārāk tuvajām attiecībām ar boļševikiem, taču tam, savukārt, nav tik liela saistība tieši ar sportu.

Ar informāciju par strādnieku sporta norisēm gan situācija nav spoža - lai arī bija vairāki laikraksti, kuri par šīm norisēm ziņoja regulāri ("Sociādemokrāts", "Strādnieku sports un Sargs", Liepājas "Strādnieku avīze"), strādnieku sportā minimāli tika pievērsta uzmanība personībām, domājams, tāpēc ka cilvēks ir mazāk svarīgs nekā šķira. Līdz ar to ir trūcīgi ar informāciju gan par SSS meistarvienību sastāviem, gan pat par Latvijas SSS izlases spēlēm, vairākām no tām presē Latvijas izlases sastāvs nav atrodams. Arī ar citu valstu laikrakstiem situācija nav izcila - kamēr austriešu sporta prese ziņoja par Vīnē notikušās strādnieku olimpiādes futbola spēlēm, par tādiem mazāk svarīgiem notikumiem kā Austrijas strādnieku izlases viesošanās Rīgā tur nav ne vārda.

Līdzās spēlēm ar PSRS komandām, otrs nozīmīgākais notikums Latvijas SSS izlases vēsturē bija dalība jau piesauktajā Strādnieku olimpiādē Vīnē 1931. gadā. Pirmās kārtas spēlē Austrijas prese uzskatīja Latviju par favorīti cīņā pret Šveici, tomēr Latvijas futbolistiem nācās samierināties ar zaudējumu 0:3 (Šveicē strādnieku futbols bija tikai nupat aizsācies un nākamajā kārtā zaudējot Austrijai ar 1:8 tā apliecināja, ka patiešām nebija izcila komanda). Labāk negāja arī nākamajā dienā notikušajā mierinājuma kārta spēlē pret Somiju, ar ko arī beidzās Latvijas SSS dalība olimpiskajā futbola turnīrā.

Latvijas SSS izlases spēles

Datums Pretinieks Rezultāts Sastāvs
1926-08-14 PSRS 0:12 Bergmanis, Eks, Ābols, Arturs Dāle, Krapovskis, Vītols, Gūtmanis, Stahovskis, Edvīns Bārda, Priede, Krapovskis
1927-08-03 PSRS 1:5 Degners, Vītols, Ābols, Alfrēds Priede, Aleksandrs Priede, Dančauskis, Krapovskis, Arturs Dāle, Stahovskis, Ļisakovs, Baraks
1927-08-06 PSRS 0:5 Degners, Vītols, Ābols, Krapovskis, Aleksandrs Priede, Arturs Dāle, Alfrēds Priede, Stepanovs, Stahovskis, Ļisakovs, Baraks
1927-08-27 Igaunija 8:0 Degners, Umuls, Ābols, Vītols, Krapovskis, Arturs Dāle, Aleksandrs Priede, Ļisakovs, Ūdris, Neibergs, Baraks
1927-08-28 Somija 0:3 Degners, Vītols, Ābols, Dančauskis, Krapovskis, Umuls, Ūdris, Ļisakovs, Priede, Arturs Dāle, Baraks
1928-08-18 Igaunija 7:1 Ābols, Burve, Dančauskis, Degners, Kamars, Krapovskis, Ļisakovs, Stahovskis, Šteins, Ustinovs, Ūdris
1929-06-09 Igaunija 2:2 provizoriskais sastāvs: Ozols, Kupče, Kronbergs, Žube, Runga, Bercuks, Burve, Jaunzems, Stahovskis, Šteins, Ūdris. Rez.: Liniņš, Ustinovs, Velvičs, Ceske, Šmerliņš
1930-06-08 Igaunija 3:1 Bercuks, Ceske, Dančauskis, Derums, Ļisakovs, Kārlis Paupers, Stahovskis, Stibners, Šmerliņš, Vilciņš, Zundmanis
1930-07-31 Austrija 2:3 Pieminēti Šmerliņš un Dančauskis, sastāvu nav izdevies noskaidrot.
1930-08-03 Vācija 2:4 Sastāvu nav izdevies noskaidrot.
1931-05-31 Igaunija 2:2 Degners, Ābols, Pavārs, Dančauskis, Dobelis, Fogels, Šmerliņš, Ļisakovs, Stahovskis, Uldriķis, Batorins
1931-07-23 Šveice 0:3 Degners, Kārlis Paupers, Ābols, Ļisakovs, Dančauskis, Ceske, Šteins, Šmerliņš, Dobelis, Zīle, Batorins
1931-07-24 Somija 2:6 Sastāvu nav izdevies noskaidrot.
1932-08-21 Somija 4:1 Spēks komandas spēlētāji; sastāvu nav izdevies noskaidrot.*
1932-08-22 Igaunija 2:5 Spēks komandas spēlētāji; sastāvu nav izdevies noskaidrot.
1933-06-20 Somija 3:0 Ābols, Arbeiters, Ceske, Arturs Dāle, Dančauskis, Niedrītis, Kārlis Paupers, Potapovs, Strautmanis, Vārna, Zundmanis
1933-07-02 Igaunija 1:1 Strautmanis, Kārlis Paupers, Ābols, Prāms, Dančauskis, Bercuks, Ceske, Potapovs, Niedrītis, Zundmanis, Vārna
1933-08-19 Somija 0:2 vārtsargs Strautmanis; sastāvu nav izdevies noskaidrot.

Latvijas SSS meistarsacīkstes

Līdzīgi kā tas bija pilsoņu sportā, dažus pirmos gadus arī strādnieki vispirms noskaidroja Rīgas un provinces labākās komandas, kas savstarpējā cīņā noskaidroja Latvijas meistara titulu, bet pēc tam tika izveidota vienota līga, kurā spēlēja komandas no dažādām pilsētām. Atkal jau informācija par komandu sastāviem ir ļoti nepilnīga. Tāpat interesanti, ka 1925. gadā Rīgas Centrs par SSS meistarvienību kļuva bez cīņas, jo Liepājas futbolisti uz titula spēli neieradās, kamēr 1926. gadā SSS palika bez noskaidrotas meistarkomandas, jo iestājās ziema.

Gads Komanda Sastāvs
1924 Rīgas kombinētā komanda Bergmanis, Gripko, Šaubergs, Krancis, Zālītis, Fridrihsons, Kozlovskis, Jansons, Izmailovičs, Brauers, Gutpelcs
1925 Rīgas Centrs ?
1926 nenotika -
1927 Rīgas Centrs Ābols, Baraks, Arturs Dāle, Dančauskis, Degners, Krapovskis, Neibergs, Aleksandrs Priede, Alfrēds Priede, Stahovskis, Šteins, Vītols
1928 Rīgas Centrs Ābols, Bercuks, Dančauskis, Degners, Kamars, Krapovskis, Liniņš, Ļisakovs, Stahovskis, Šteins, Velvičs
1929 Spēks Buholcs, Ceske, Fogels, Krūmiņš, Milna, Niedrītis, Kārlis Paupers, Stahovskis, Šmerliņš, Zīle, Zundmanis
1930 SSS Liepājas nodaļa Batorins, Burve, Dobelis, Jaunzems, Kronbergs, Kuncītis, Ķupe, Pavārs, Pūce, Rimma, Veidemanis
1931 SSS Liepājas nodaļa Batorins, Bendorfs, Bendorfs II, Burvis, Jānis Dobelis, Kronbergs, Kuncītis, Ķupe, Ozoliņš, Pavārs, Puķe, Pūce, Rimma, Uldriķis, Veidemanis
1932 Spēks Arbeiters, Auniņš, Bruks, Ceske, Feodorovskis, Krūmiņš, Laķis, Milna, Niedrītis, Stibners, Šmerliņš
1933 SSS Liepājas nodaļa ?