Latnet mājas drošības sistēma

2006-03-03

Raksturīgs tas, ka ejot uz lekcijām ir jāuzrāda kartona kartiņa, kas pilda caurlaides funkcijas. Šodien (otro reizi sešos mēnešos) biju caurlaidi aizmirsis. Sargs, kas mani pēc izskata kā studentu atpazina, mani negribēja laist iekšā, piekodinot, lai trešās reizes nebūtu, turklāt tādā itin nelaipnā formā.
Varētu padomāt, ka šādā gadījumā:
a) es, izmantojot, ka man nav caurlaides, nozagšu projektoru, piečurāšu gaiteni un ieziedīšu tāfeli ar cūkas taukiem
b) mani apturēs šīs ēkas patruļa, lai es uzrādu caurlaidi, man tās nebūs - rezultātā sargam būs problēmas.

Uzticība cilvēkiem un labvēlīga attieksme, kā sacīt jāsaka...