Uzdevums

2009-03-30

Jau pirms kāda laika man no Amazona pienāca Gödel, Escher, Bach. Vakar pirmo reizi kaut nedaudz to pašķirstīju un uzdūros sekojošam uzdevumam:
MI ... MU
Mūsu rīcībā ir vārds MI, nepieciešams no tā iegūt vārdu MU, izmantojot 4 transformācijas likumus:
(1) Ja vārds beidzas ar I, tu vari tā galā pievienot burtu U
piem., MI -> MIU; MII -> MIIU
(2) Tu vari atkārtot vārda daļu, kas seko burtam M:
piem., MI -> MII; MIIU -> MIIUIIU; MIIUIIU ->MIIUIIUIIUIIU utt.
(3) Trīs vienu otram sekojošus burtus I tu vari pārvērst par vienu burtu U
piem., MIIII -> MIU; tāpat MIIII -> MUI
(4) Divus vienu otram sekojošus burtus UU tu vari atmest:
piem., MIUU -> MI
Vai tu vari no MI izvest MU?
--------------------------------
Ja gadījumā tevi interesē, kāds ir šī uzdevuma risinājums, spied: