Filozofiskas dabas jautājums

2008-11-27

Šīs tēmas aizsākums meklējams diskusijā par vārda liemenis nozīmi Lienes saitā. Apvaicājos arī Andrejam, vai viņš ir pazīstams ar vārdu "liemenis". Uz ko viņš vaicāja, vai tā gadījumā nav kāda daļa no cilvēka vai cita dzīva organisma?
Un līdz ar to principiāls jautājums. Proti - vai viņa līķis (liemenis) ir daļa no cilvēka? Vai jau visā dzīves laikā cilvēkā "ietilpst" viņa paša mirušā stadija/forma? Proti, vai līķis ir kaut kas, kas aizstāj cilvēku pēc viņa nāves, cilvēka turpinājums vai arī:
cilvēks = līķis + dzīvā daļa (kam trūkst vārda, dvēsele vai whatever?)

kādas ir tavas domas?