Apaļās bumbas ēnā

Tas bija pirms gada vai diviem, kad es pirmo reizi no Jāņa Liepiņa kaut ko dzirdēju par noslēpumaino "Liepājas manuskriptu", proti, līdz šim nekad un nekur nepublicētu tekstu, kas vēsta par futbolu Latvijas brīvvalstī pagājušā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados. Tas, ko "manuskripta turētājs" (pie kura tolaik pat fiziski neatradās teksts) par šo tekstu tolaik stāstīja, man īsti skaidru nedarīja ne to, kas īsti ir šis teksts, ne cik tas ir vērtīgs un cik daudziem potenciāli interesants. Tālāk man īsti nekļuva skaidrs ne, ko Liepiņš ar tekstu plāno darīt, ne ko ar to vispār ir vērts iesākt. Līdz ar to biju itin pārsteigts, uzzinājis, ka "Apaļās bumbas ēnā" ir nācis klajā grāmatas formā un jau iegādājams grāmatnīcās. Lieki teikt, ka uzreiz steidzos to iegādāties.
grāmatas vāks

Svarīgas lietas, ko vērts zināt, lai izlemtu: vai tev ir nepieciešama šī grāmata. Pirmkārt, lai arī grāmatas apakšvirsraksts ir "20 gadu cīņas Latvijas meistartituļa dēļ", šī grāmata patiesībā vēsta tikai par vienu futbola klubu: Liepājas "Olimpiju", manuskripta autors (vai autori) visas Latvijas futbola norises brīvvalsts periodā apskata tieši no Olimpijas skatu punkta, proti, ir aprakstītas Olimpijas cīņas divdesmit gadu garumā, nevis visa Latvijas futbola dzīve šajā periodā. Otrkārt, teksts varbūt ir piedzīvojis kādu literāru korektūru (par to nevaru spriest, neredzējis oriģinālu) un varbūt pat ir notikusi kāda vairāku tekstu kompilācija (to netieši vēsta grāmatas sastādītājs/izdevējs priekšvārdā), bet tas nav papildināts ne ar kādu precizējošu un/vai skaidrojošu informāciju, pat ne tādu - no kurienes ir nācis šis manuskripts, tik vien kā piesaukts ka Liepājas futbola darbinieks Vilis Zandmanis ir viens no manuskripta autoriem. Pieņemu, ka ja šis teksts pirms publikācijas būtu izgājis cauri kāda futbola statistiķa vai vēstures eksperta rokām. Vismaz priekšvārdā Liepiņš nevienu šādu ekspertu nepiesauc, pat nezinu, vai ar to bija iepazinies lielākais Liepājas futbola vēstures speciālists Andžils Remess. Līdz ar to šis izdevums rada mazliet pavirša darba iespaidu, proti, saturiski patiešām ļoti vērtīgo vēsturisko materiālu būtu bijis iespējams papildināt ar anotācijām, skaidrojumiem, biogrāfijām, bagātīgāku foto materiālu (grāmatā iekļautas vien dažas fotogrāfijas ar neizteiksmīgiem parakstiem kā "Olimpijas futbolisti (svītrotās formās)" vai "Fotogrāfijas no futbola sacensību ikdienas" - nojaušu, ka būtu bijis par šīm bildēm noskaidrot kaut ko vairāk par šo).

Un tomēr - arī bez jebkādiem papildinājumiem šis teksts patiešām ir izcili vērtīgs (vismaz tai ļoti šaurajai cilvēku grupai, kurai sevi pieskaitu es) - cik man zināms, neviena līdzīgi izvērsta pirmskara futbola vēstures pārskata, kas tapis reizē ar tur aprakstītajiem notikumiem vai neilgi pēc tam, līdz šim nav bijis (tuvākais, ko esmu lasījis - Kārļa Krūklīša atmiņu grāmatā iekļauts apcerējums par Cēsu futbolistiem, bet arī tas tapa vairākus gadu desmitus post factum, turklāt tas bija daudz aptuvenāks, kamēr šeit ir daudz precīzu spēļu atstāstījumu ar komandu sastāviem un vārtu guvējiem). Manuskripts ļoti labi ataino to, kā futbolā dzīvoja cilvēki pagājušā gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados, kā fanoja, kā brauca uz izbraukuma spēlēm, tur tiešām ir gūzmām lieliska satura. Arī manam enciklopēdiskajam saturam šis tas noderēs no te atrodamās informācijas, līdz ar to varu teikt, ka esmu ļoti priecīgs, ka šis teksts ir ticis izdots. Bet vēl priecīgāks es, protams, būtu bijis, ja tā būtu tikusi pareizi izdota, nevis pēdējā rindkopa sāktos ar teikumu: "Uzvarošā vācu armija sarkanos karogus, izkliedēja sarkano miglu, kurā mūsu tauta un sportisti taisījās nosmakt." (Vispār teksta beigas ir ļoti aprauta - pat par 1939./40. gada Virslīgas sezonu rakstīta tikai viena rindkopa, kamēr iepriekšējām sezonām katrai veltītas daudz lappuses). Atbilstoši grāmatas principiem, arī tās apskatu beigšu
2022-03-13
7.5
comments powered by Disqus