Sporta ziņas pirms 90 gadiem: 1930.gada 13.aprīlis

2020-04-13

Ikviena nacionāli domājoša latvieša pienākums - atbalstīt Rīgas tenisa klubu! Šodien pirmo reizi šogad tiekas Latvijas labākās futbola komandas: RFK un Liepājas Olimpija.

Latvis


Olimpijas un RFK sacīkste šodien JKS laukumā plks.12. Olimpijas un RFK spēkošanās - nu jau daudz mūsu futbola gadu - ir vienmēr tik pievilcīga bijusi, ka šķiet ir pat lieki jebkādi reklamēt šodien notiekošo sacīksti. RFK un Olimpija ir vārdi, kuru sastapšanās cīņā ierosina mūsu futbola cienītāju interesi tik lielā mērā, ka galvenais ir atzīmēt vietu, kur notiks sacīkste, kā arī vēl stundu, kad sacīkste sāksies, un viss pats vajadzīgākais ir pateikts. Vēl atzīmējams, ka RFK uzstāsies savā pašlaik iespējami labākajā sastāvā, un arī Olimpija grib šodien cīņā raidīt savu labāko izlasi. Ja vien Olimpija būs dabūjusi savā ierindā karavīrus Lazdiņu un Tīlu, tad tai būs tās elitārais sastāvs, kāds vien var būt. Protams, ka tādā gadījumā arī interese par sacīksti ir lielāka, ja abi cīkstoņi ir savā visā pilnā spēka reprezentācijā. Visā savā varenuma briedumā gan pašlaik vēl nav neviena mūsu vienība, tomēr virslīgas RFK, Vanderers un Olimpija jau snieguši tādu formu, kas nebūt vairs nav pavasarīga. Jauku futbolu vēlamies redzēt arī šodien, lai būtu jauks laiks un jauki skatītājiem uzgavilēt tiklab RFK, tā Olimpijas labajam sniegumam. Favorīts ir RFK, kas uzvarēja Vandereru, kas savukārt pieveica Olimpiju. Šāda cīkstoņu spēka samēra līdzšinējā attiecība vien (protams, šogad) vēl nav šodien notiekošās RFK - Olimpijas sacīkstes iznākuma noteicēja. Šodien paredzama sīva, jo sīva cīņa. RFK un Olimpija, abi centīsies uzvarēt. "Lai uzvar labākais!"

Sacīkste soļošanā 20 kilometru distancē šodien Mežaparkā. Pieteikušies Daliņš, Kalniņš un Kavals. Sacīkste bija domāta kā pārbaude "Quer durch Berlin" 25 kilometru soļošanas sacensības dalības kandidātiem, un tai ir nozīme kā zināmo mūsu soļotāju pašreizējās formas rādītājam, bet materiālais stāvoklis pašreiz ir tāds, ka materiālā ziņā Vieglatlētikas savienība nevienu no kandidātiem atbalstīt nevar. Vienam mūsu soļotājam gan pabalstu solījis sacīkstes rīkotājs klubs. Šodien notiekošās sacīkstes starts pulksten 11 Mežaparkā pie grieķu katoļu baznīcas. Tikmēr 25 kilometru skrējienā Quer durch Berlin piedalīsies Motmillers, Cimmermanis un Bukass. Vienam dalībniekam brīvu ceļu, dzīvokli un uzturu dod sacīkstes rīkojošais klubs, bet diviem dalībniekiem Vieglatlētikas savienība izsniegs Sporta organizāciju apvienības valdes piešķirto pabalstu 400 Ls.

Rīgas tenisa klubs. Mums nav tiesības dēvēties par sporta nāciju līdzīgi angļiem, somiem, zviedriem. Mēs pat nevaram vairs lepoties ar sporta slavu, kāda Rīgai un latvju sportistiem bija pirms kara. Sporta pareiza izpratne vēl nav sasniegusi likumdošanas un valdības aprindas, un arī plašākā pilsoniskā sabiedrība nodarbošanos ar sportu vēl mēdz uzskatīt par laika kavēkli, bumbošanos, kas lai arī nav kaitīga, tad tomēr lieka. Par sporta ministrijām un plašāku atbalstu no valsts un sabiedrības puses pie mums vēl nav ko domāt.
Par visu, ko mēs sporta dzīvē tomēr esam sasnieguši, mums ir jāpateicas atsevišķiem sporta labvēļiem, dažām rosīgām biedrībām un savienībām, kuru locekļi nav taupījuši laiku un pūles, nesuši materiālus upurus, lai cik necik tuvinātos stāvoklim, kāds ārvalstīs jau sen sasniegts.
Tenisa sporta nozarē šādu celmlauža lomu ar labām sekmēm veic Rīgas tenisa klubs. Pirms sešiem gadiem to nodibināja daži latvju tenisisti no akadēmiskām aprindām. Samērā neilgā laikā tas ir paspējis materiāli nostiprināties, pulcinot ap sevi labāko sabiedrību, kā arī izaudzinot krietnu aktīvo tenisistu saimi, kas ar katru gadu vairāk sveštautiešu līdz šim neapstrīdētās valdošās pozīcijas.
Ar līdzšinējiem sasniegumiem klubs var būt apmierināts. Veselīgais amatieru sporta gars, kas viņā valda, stāvoklis kādu tas ieņem uz viņa ierosinājumu radītā tenisa savienībā, kā arī izcili panākumi sacīkstēs ir liecinājumi, ka tas ir gājis pareizus ceļus. Bet tas tikai ir darbības pirmais posms. Gūtie panākumi klubam uzliek pienākumus, no kuriem tas, savu nozīmi apzinādamies, arī negrib izvairīties. Tomēr gluži bez sabiedrības atbalsta tam tas nav iespējams. Lai savu stāvokli noturētu, klubs vairs nevar iztikt ar diviem laukumiem, bez kluba mājas. Tam jāiegūst savā īpašumā vismaz astoņi laukumi un savs nams, kurā biedri arī ārpus sezonas varētu pulcēties. Uz šo mērķi tad arī ir vērsta valdes galvenā uzmanība. Viss, kas viņas spēkos stāv, ir veikts. Ir izraudzīts piemērots gruntsgabals Vāgnera dārzā, un no pašu biedriem savākti vairāki tūkstoši latu, kā arī iegādāta valdības atļauja līdzekļu vākšanai un loterijai. Vārds tagad pieder latvju pilsonībai, no kuras atsaucības lielā mērā atkarāsies, vai šim simpātiskajam pasākumam mūsu sporta dzīvē būs lemts nostiprināties un plaukt, vai nīkuļot!
Mēdz apgalvot, ka teniss ir luksusa sports, kas plašām aprindām neko nedod. Ir taisnība, peļņu dzīt ar tenisu nevar. Bet tas viņa vērtību tikai daudzkārto. Vismaz ar to tas ir pasargāts no sportam kaitīgām profesionālisma iezīmēm, kādas diemžēl var novērot citās sporta nozarēs. Otrkārt, tas ir piemērotākais sporta veids taisni mūsu pilsonībai, kas jaunībā ar sportu nav paspējusi nodarboties. Viņš pieejams katram vecumam un blakus ķermeņa veiklībai un izturībai stiprina nervus - to, kas inteliģento profesiju pārstāvjiem, tirgotājiem un citu garīgu darbu strādājošiem vienmēr var noderēt. Beidzot nevar neminēt lomu, kāda tenisa sportam netieši piekrīt arī mūsu valsts dzīvē. Nebūs gandrīz neviena ārzemnieka, diplomāta, kas nebūtu tenisa sporta piekopējs. Pārnākot uz dzīvi Rīgā, tie meklē iespēju šo sportu turpināt. Ja mums būtu savs solīdi nostādīts klubs, lielākā daļa pieslietos tam. Bez lielām pūlēm izdotos ārvalstu diplomātus ievest latvju pilsoniskā sabiedrībā un pasargāt tos no vienpusīgiem iespaidojumiem, kādiem tie ir pakļauti tagad.
Mēs neesam bagāti ar pasākumiem, kuru pamatos ir likts darbs, neatlaidība, lietišķība un nevis augsti plāni, reklāma un pabalsti. Tāpēc patiesi jāpriecājas, ka Rīgas tenisa kluba personā latvju sports ir ieguvis vērtīgu cīnītāju, kuru morāli un materiāli atbalstīt ir nacionāla pilsoņa pienākums.

Miris Fricis Langers, savā laikā viens no labākajiem Vācijas grieķu romiešu cīņas pratējiem, kā vārdam bija laba slava arī starptautiskā sacensībā.